Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry
TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laatimispvm: 18.01.2023

 1. Rekisterinpitäjä
  Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry Kemin Teatteri Sauvosaarenkatu 4, 94100 Kemi toimisto(at)keminteatteri.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
  Teatterisihteeri Ismo Perkkiö, puh 0405712179, ismo.perkkio(at)keminteatteri.fi
 3. Rekisterin nimi
  Osoiterekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakaskirjeiden ja tiedotteiden postitus.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Yrityksen / Yhdistyksen nimi
  Etu ja sukunimi
  Katuosoite
  Postinumero Postitoimipaikka
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaan itse ilmoittama tieto
  Julkisista osoitetiedoista kerätty tieto
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
  B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
  Manuaalinen aineisto säilytetään mapissa lukitussa arkistokaapissa
  ATK-järjestelmän käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sekä salasanat
 9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkistuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti mainitulle vastuuhenkilölle.
 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (HetiL 29 §)
  Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista oma-aloitteisesti. Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kirjallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.
 11. Muuta mahdolliset oikeudet
  Rekisteröidyillä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §)