Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry
Kemin Teatteri

Teatterin asiakkaiden henkilötietojen käsittely​ 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme Kemin Teatterin asiakkaiden (rekisteröityjen) henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla asiakkaana on ja miten voit käyttää oikeuksiasi. Henkilötietojen käsittelystä on säädetty EUn Tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (GDPR) ja sitä täydentävässä Tietosuojalaissa 1050/2018. 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, joita kohdistetaan luonnollisen henkilön mm. teatterimme henkilöasiakkaan henkilötietoihin.  

 1. Rekisterinpitäjä ja toiminnasta vastaava johtaja  

​​Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry.​ 
Kemin Teatteri​ 
Sauvosaarenkatu 4 
94100 Kemi 

Toiminnasta vastaava johtaja 

Toiminnanjohtaja ​Mari Niskanen​
Sähköposti  
Puh. 040 838 8031 

 1. Rekisterinpitäjän tietosuoja-asioista vastaava 

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämisessä ota yhteyttä ensisijaisesti asiakastietojen käsittelyn yhteyshenkilöön. 

Asiakastietojen käsittelyn yhteyshenkilö 

Teatterisihteeri ​ Ismo Perkkiö​ 
Sähköposti  
Puh. 040 571 2179 

 1. Käsittelytoiminnon tiedot 

Käsittelytoiminnon nimi: ​Teatterin asiakkaiden henkilötietojen käsittely​ 

Käsittelyssä käytettävän rekisterin tai tietovarannon nimi 
Suoramarkkinointirekisteri, verkkosivujen käytön tilastointi, lipunmyynti ja asiakaspalautteiden käsittely.​ 

Käsittelyn tarkoitus 

 • Suoramarkkinointirekisteri: Teatterin esitysten ja palvelujen suoramarkkinointi suoraan asiakkaille sähköpostitse tai postitse. 
 • Verkkosivujen käytön tilastointi: Verkkosivujen käytettävyyden ylläpito ja parantaminen sekä verkkosivumarkkinoinnin kohdentaminen toimialueelle ja teatteri- ja esitystoiminnasta kiinnostuneille. 
 • Lipunmyynti: Teatteriesitysten lippujen varaaminen, myynti ja asiakkaiden informointi esitysmuutoksista ja esitysten peruutuksista. 
 • Asiakaspalautteiden käsittely: Asiakkaiden teatterin toiminnasta antamien palautteiden ja reklamaatioiden käsittely. 

Käsittelyn oikeusperuste 

 • Suoramarkkinointirekisteri: Käsittely perustuu henkilöasiakkaan antamaan suostumukseen eli suoramarkkinointilupaan. 
 • Verkkosivujen käytön tilastointi: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tilastointi) ja verkkosivujen vierailijan antama evästesuostumus (markkinoinnin kohdentaminen). 
 • Lipunmyynti: Perustuu asiakkaan ja teatterin väliseen asiakassuhteeseen eli sopimukseen. 
 • Asiakaspalautteiden käsittely: Nimellä annettu palaute tai reklamaatio käsitellään palautteen antajan suostumuksella. 

Mikäli oikeusperuste on suostumus, tarkenna myös seuraava tiedot: 

 • Suostumuksen antaminen: Lomakkeella, jolla kysytään henkilötietoja, on erillinen suostumus -kysymys, tai asiakas antaa kirjallisesti sähköpostilla tai postilla suostumuksen. 
 • Suostumustietojen säilyttäminen: Asiakkaan antamia suostumustietoja säilytetään suoramarkkinointi- ja asiakaspalauterekisterissä. 
 • Suostumuksen peruminen ja tietojen hävittäminen: Asiakas voi perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä selosteen 2 kohdassa esitettyyn yhteyshenkilöön. Suostumuksen peruminen kirjataan em. rekisteriin ja tiedot poistetaan. Verkkosivujen seurannan suostumustiedon voi peruuttaa www.keminteatteri.fi > Evästekäytäntö -sivulta hylkäämällä (Estä) evästeiden käyttö.  

Henkilötietojen säilytysaika 

Suoramarkkinointirekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kun asiakas peruu antaman suostumuksensa. Tiedot voidaan poistaa myös, mikäli asiakkaan antamat yhteystiedot eivät ole enää toimivia tai käytössä. 

Verkkosivujen seurantatietoja säilytetään enintään kolme vuotta. 

Lipunmyyntietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa kolme määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Asiakaspalautetietoja säilytetään kolme vuotta. 

Edellä esitetyt säilytysajat eivät koske ko. tiedoista koottuja anonyymisoituja tilastotietoja. Anonyymeistä tilastotiedoista on poistettu henkilön tunnistetiedot esim. nimitieto. 

 1. Rekisteröidyt 

Käsittelytoiminnossa käsitellään seuraavien henkilöryhmien tietoja: 

Teatterin henkilöasiakkaat, teatterin yhteisöasiakkaiden yhteyshenkilöt ja teatterin verkkosivulla vierailevat henkilöt. 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot, niiden lähteet ja siirto  

Suoramarkkinointirekisteri: 

 • Käsiteltävät henkilötiedot: Asiakkaan tai yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö nimi, postiosoite- ja sähköpostiosoite. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden osalta lisäksi myös yrityksen nimi, y-tunnus- ja puhelinnumero. 
 • Tietojen lähde: Asiakaan antamat tiedot tai asiakkaan suostumuksella siirretty lipunmyyntitiedoista. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tietoja saadaan myös julkisista yritys- ja yhdistysrekistereistä.  
 • Tietojen siirto: Tietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaalta saatua kirjallista lupaa. 

Verkkosivujen käytön tilastointi (evästekäytäntö) 

 • Käsiteltävät henkilötiedot: Asiakkaan käyttämän verkkoyhteyden tunnistetiedot kuten palvelimen sijaitipaikkakunta, asiakkaan käyttämän päätelaitteen selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot sekä asiakkaan käyttäytyminen keminteatteri.fi -verkkosivuilla, Käyttäytymisellä tarkoitetaan tietoa millä sivuilla on vieraillut, miten on tullut sivuille (suoraan, hakukoneen kautta tai toisella sivustolla olleen linkin kautta), sivuilla vierailtu aika sekä sivuilta poistuminen (klikatut linkit). 
 • Tietojen lähde: Asiakkaan vierailu verkkosivulla. 
 • Tietojen siirto: Tietoja ei siirretä. 

Verkkosivujen vierailija voi sallia tai estää seuranta tietojen käytön (evästeilmoitus) ennen sivulla vierailun aloittamista. Lisätietoa: www.keminteatteri.fi > Evästekäytäntö. 
 

Lipunmyynti: 

 • Käsiteltävät henkilötiedot: Asiakkaan nimi ja puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä varaamansa tai ostamansa esityksen lipun tiedot (esitys, hinta, alennukset, maksutapahtumatiedot) 
 • Tietojen lähde: Asiakas antaa tiedot lippua varatessa ja/tai ostettaessa.  
 • Tietojen siirto: Maksutapahtumatieto siirtyy asiakkaan käyttämään maksujärjestelmään. Yhteisöasiakkaiden laskutusmyyntitiedot siirtyvät laskutusta hoitavalle tilitoimistolle. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan siirtää suoramarkkinointirekisteriin. 

Lipun voi myös ostaa anonyymisti suoraan lippukassalta, mutta tällöin asiakasta ei voida suoraan informoida mahdollista esitysmuutoksista tai perumisista.  

Asiakaspalautteiden käsittely: 

 • Käsiteltävät henkilötiedot: Palautteen antajan nimi ja tarvittavat yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero tai postiosoite).  
 • Tietojen lähde: Asiakas antaa tiedot palautteen antamisen yhteydessä tai käyttämällä palautteen antamiseen tunnistettavissa olevaa sähköpostiaan tai puhelintaan (puhelinnumeroa). 
 • Tietojen siirto: Asiakaspalautetietoja voidaan siirtää ko. palautetta tai reklamaatiota koskevan palvelun tuottajalle (esim. vieraileva esityksen tuottaja, ravintolapalvelujen tuottaja tai lippu.fi). 
 1. Henkilötietojen luovutus ja julkaiseminen 

Henkilötietojen luovutus 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja toimivaltaiselle viranomaiselle esim. Poliisille tai terveysviranomaisille ko. viranomaisen lakisääteiseen tietopyyntöön perustuen. 

Henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen julkaisu 
Asiakkaiden henkilötietoja ei julkaista ilman asiakkaan kanssa tehtävää kirjallista sopimusta (lupaa). 

 1. Tietojärjestelmät, tietoturva ja manuaalinen henkilötietojen käsittely 

Tietojärjestelmät ja/tai tietovarannot, joita käytetään käsittelytoiminnossa: 

 • Suoramarkkinointirekisteri: osoiterekisteri 
 • Verkkosivujen käytön tilastointi: Google Analytics (GA4) 
 • Lipunmyynti: Lippu.fi 
 • Asiakaspalautteiden käsittely: Sähköposti, puhelin, palautelomake 

Tietojärjestelmissä ja/tai tietovarannoissa henkilötietojen käsittelyssä varmistetaan tietoturva seuraavasti: 

Digitaalisesti henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä ja -palveluissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Alihankintoina käytettävien tietojärjestelmien ja palvelujen toimittajien kanssa on sovittu erikseen tietosuojasta. 

Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain Meri-Lapin teatteriyhdistys ry:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.  

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröitynä Sinulla on Kemin Teatterin asiakkaana seuraava oikeudet:  

 1. Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 
  Informoimme sinua siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tällä tietosuojaselosteella.  Lisäksi saat tarvittaessa lisätietoa ottamalla yhteyttä selosteen kohdassa 2 esitettyyn yhteyshenkilöön. 
 1. Saada pääsy tietoihin eli saada tiedot käsittelemmekö tietoja ja mitä tietoja. 
  Rekisteröitynä asiakkaana sinulla on tarkastaa, mitä tietoja sinusta on asiakasrekistereissämme. Ota yhteyttä selosteen kohdassa 2 esitettyyn yhteyshenkilöön, mikäli haluat käyttää tätä oikeutta. Ennen tietojen toimittamista varmistamme henkilöllisyytesi, sillä emme anna tietoja sivullisille. 
 1. Oikaista tietoja, jos tiedoissa on virheitä tai ne ovat vanhentuneet 
  Korjauspyyntö virheellisistä tiedoista tulee toimittaa kohdassa 2 esitytetylle yhteyshenkilölle. Lipunmyyntitiedoissa olevista virheistä voit ilmoittaa suoraan lippukassalle tai mikäli olet hankkinut liput lippu.fi -kautta, ottamalla suorana yhteyttä ko. asiakaspalveluun. 
 1. Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, mikäli käsittely perustuu suostumukseesi. 
  Suoramarkkinointirekisterin ja verkkosivujen seuranna osalta henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen. Suoramarkkinoinnin osalta voi perua suostumuksen ottamalla yhteyttä kohdassa 2 esitytetylle yhteyshenkilöön. Verkkosivujen seurannan suostumustiedon voi peruuttaa www.keminteatteri.fi > Evästekäyntö -sivulta hylkäämällä (Estä) evästeiden käyttö. 
   
 1. Rajoittaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröitynä asiakkaana sinulla on oikeus vaatia Kemin Teatteria rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun olet pyytänyt teatteria oikaisemaan tai poistamaan tietojasi ja odotat  vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntösi. 

 1. Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen 

Siltä osin kuin olet itse toimittanut henkilötietosi meille verkkopalvelumme sähköisellä lomakkeella, sinulla on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, niiltä osin kuin olemme käsitelleet henkilötietojasi automaattisesti ja käsittely perustuu joko suostumukseesi (suoramarkkinointi ja asiakaspalautteiden käsittely) tai henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen (lipunmyynti). 

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröitynä asiakkaana sinulla on oikeus tehdä valitus, mikäli Meri-Lapin Teatteriyhdisty / Kemin Teatteri ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojan valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Lisätietoa: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle  

 1. Jakelu ja muutokset 

Tämä tietosuojaseloste on Kemin teatterin asiakkaiden saatavilla verkkosivulla osoitteessa: www.keminteatteri.fi/tietosuojaseloste/  

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Uusin tietosuojaseloste löytyy aina verkkosivuiltamme. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.